Digitálna tlač,
fenomén dnešnej doby

Zaradenie digitálnej tlače do našich procesov bolo načasované na moment, až keď táto technológia dosiahla kvalitatívne výsledky, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky našich klientov.