Digitálna tlač,
spojenie kvality a rýchlosti

V našej tlačiarni i+i print v Bratislave využívame okrem iných technológií aj technológiu digitálnej tlače. Široká škála efektov a tlač na ľubovoľný materiál otvárajú nebývalo široký priestor pre kreativitu našich klientov. Hlavnou prednosťou je výrazná úspora pri príprave tlače, čo umožňuje nízke ceny pri malých množstvách výtlačkov.

Digitálna tlač – skrátene digitál

Pomenovanie digitálna tlač vzniklo preto, že tlač je úzko spätá s počítačovou technológiou. Toto označenie sa používa na všetko, čo sa tlačí „z počítača“. Podľa spôsobu, ktorým vzniká obraz, rozlišujeme tri druhy technológií digitálnej tlače:

 1. Laserová tlač používa práškovú (tonerovú) technológiu. Prášok (toner) sa nanáša na potláčaný materiál pomocou elektrostatického náboja, resp. laseru.
 2. Atramentová tlač, (Ink-Jet) je technológia, kde sa farba (atrament/ink) v tekutom stave nastrekuje cez mikrodýzy na potláčaný materiál.
 3. Nano-technológie - farebné nanočastice sú na nášané na potláčaný materiál cez prenášací pás.

Každá z týchto technológií má množstvo podkategórií a špecializácií z dôvodov druhovosti materiálov, ktoré je treba potlačiť (okrem papiera potláčame aj množstvo iných materiálov), ale aj kvôli požiadavkám na nižšiu, resp. vyššiu kvalitu tlačeného obrazu, nárokov na svetlostálosť a podobne.
Zaradenie digitálnej tlače do našich procesov nastalo, až keď táto technológia dosiahla kvalitatívne výsledky, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky našich klientov.

Výhody digitálu

Digitál je vinikajúcim doplnkom k ofsetovej technológii a výrazne znásobuje naše produkčné možnosti. Pri produkcii pre obalový priemysel a reklamu je u nás v i+i print digitálna tlač jednou z najviac využívaných tlačových technológií.

Naša digitálna tlač v Bratislave má niekoľko nezanedbateľných výhod:

 • najvyššia produktivita tlače vo svojom segmente
 • nulový čas na prípravu tlače
 • nízke ceny tlače pri malých množstvách
 • možnosť korekcií počas tlače, stála kvalita a farebnosť (aj pri dotlači)
 • možnosť tlače už od jedného kusu, vzorkovanie, testy
 • tlač prakticky na akýkoľvek materiál do hrúbky 50 mm + špeciálne efekty (reliéfny lak, štruktúry, 3D optické efekty)

Túto technológiu využívame vo významnej miere aj pri personalizácii dokumentov, ktoré sú tlačené inými technológiami. Tento prístup má dva veľké benefity:

 1. premenlivosť (variabilita) – každý výtlačok može byť iný
 2. rastúca kvalita tlačového výsledku

Tlačíme aj certifikované digitálné nátlačky, ktoré po zavedení CTP technológie nahradili analógové nátlačky (chromalin).

Digitál z pohľadu fyziky

Logika optického vnímania vychádza z tradičnejšej ofsetovej technológie. Rastrové body jednotlivých farieb a farba potláčaného materiálu spolu vytvárajú želanú farebnosť. Keďže rastrové body a ich vzájomné vzdialenosti sú menšie, ako je rozlišovacia schopnosť ľudského oka, obraz sa javí ako celistvý. Na dosiahnutie kvality tlače čo najbližšej voči ofsetu, a teda voči realite, si digitál vie pomôcť okrem zaužívaného systému štyroch základných farieb azúrovej (cyan), purpurovej (magenta), žltej (yellow) a čiernej (black), známejších pod skratkou CMYK, aj rôznymi doplnkovými pomocnými farbami. Zdokonalením farieb a ich prenosu (tonery elektrostatickým nábojom, atramenty dýzami a pod.) a používaním pomocných farieb sa kvalita digitálnej tlače za posledných 10 rokov výrazne priblížila ku kvalite ofsetu.

Prečo digitál v i+i print

Kvalita je u nás na prvom mieste - naše technológie od swissQprint, HP a Heidelberger Druckmaschinen sú svetovými jednotkami v kvalite a produktivite. Vďaka nebývalej kombinácii špičkových technológií a niekoľkým desiatkam rokov skúseností vieme zaručiť výsledok mimoriadnej kvality.