Peter Markovič
technický manažér
0903 374 555
pmarkovic@iiprint.sk
Martin Macek
zástupca výrobného manažéra, produkcia
0903 291 467
mmacek@iiprint.sk
Stano Marčin
expedícia a doprava
0903 253 857
doprava@iiprint.sk
Veronika Paulová
obchodný manažér
0903 735 151
vpaulova@iiprint.sk
Lucia Stanková
produkcia
0903 735 153
lstankova@iiprint.sk
Peter Klaudíny
designer
3d@iiprint.sk
Júlia Žembová
designer
3d@iiprint.sk
Zuzanna Rimovská
obchodný manažér
0903 796 036
zrimovska@iiprint.sk
Miloš Novák
CEO
Gabriela Lacková
obchodný manažér
0911 774 543
glackova@iiprint.sk
Silvia Turská
asistent, recepcia
02/ 4341 2233
recepcia@iiprint.sk
Juraj Švančara
výrobný manažér
0903 465 070
plan@iiprint.sk
Vlasto Kátlovský
dtp a prepress
0903 235 785
vkatlovsky@iiprint.sk
Katka Horáčiková
kalkulácie
0903 735 150
khoracikova@iiprint.sk
Gabo Hošovský
výrobný manažér
Miloš Novák
CEO
mnovak@iiprint.sk
Gabriela Lacková
obchodný manažér
glackova@iiprint.sk
+421 911 774 543
Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.
Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.
Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.
+ for you
Zuzanna Rimovská
obchodný manažér
zrimovska@iiprint.sk
+421 903 796 036
Veronika Paulová
obchodný manažér
vpaulova@iiprint.sk
+421 903 735 151
Stanislav Matuščín
obchodný manažér
smatuscin@iiprint.sk
+421 911 774 547

História spoločnosti

1990 založenie spoločnosti, prvý jednofarebný ofsetový tlačový stroj, 2 zamestnanci
1993 vznik dcérskej firmy i+i print Praha
1998 vybudovanie nového výrobného areálu v Bratislave na ul. Mlynské Luhy, 44 pracovníkov
2000 15 tlačových jednotiek, 60 zamestnancov, referenčná tlačiareň
spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG
2005 uvedenie do prevádzky nového tlačového stroja Heidelberg Speedmaster XL 105,
prvého svojho druhu v strednej Európe, zvýšenie tlačového výkonu na
18.000 hárkov za hodinu a formátu tlačového hárku na 75x105 cm
2006 prechod na technológiu CtP,
udelenie práva používať značku „Technology by Heidelberg“
2008 personalizácia, adresný mailing a adresná distribúcia do 24 hodín
2012 štart produkcie vysokovýkonnej šicej a vlepovacej linky Heidelberg Stitchmaster ST450,
zvýšenie výkonu na 14 000 kusov kompletných tlačovín za hodinu, viac ako štvrť milióna
kusov denne aj s vlepovaním letákov, plastových a papierových kariet, bookletov a vzoriek
2016 uvedenie do prevádzky nového UV digitálneho flatbed stroja Swiss Q Print Nyala 2,
rezacieho centra Zünd G3 XL3200, kašírovacej, skladacej a lepiacej linky Lamina
2017 štart vývojového centra packagingových, 3d a grafických
riešení pre našich zákazníkov
2018 začiatok produkcie obalov s obkašírovanými hranami
získanie titulu Najkrajšia kniha Slovenska
2019 získlanie titulu Zlatý kliniec v kategórií Design
úspešné testovanie NONOILEN® v podmienkach tlače a ďalšieho spracovania pre packaging.
NONOILEN® je typový rad bioplastov, vyvinutých prof. P. Alexym a firmou Panara s.r.o.
ktorý je podľa konkrétneho typu 100%-ne biologicky rozložiteľný v podmienkach priemyselného
alebo domáceho kompostu, ako aj v bežnej pôde (NONOILEN® druhej generácie).
získanie ocenenia Model Young Package