Ofsetová tlač, klasika,
ktorú len ťažko prekonať

V našej spoločnosti i+i print využívame okrem iných technológií aj technológiu hárkového ofsetu. Ofsetová tlač je bez sporu najkvalitnejšia a najrozšírenejšia tlačiarenská technológia vhodná hlavne pre tlač veľkých množstiev dokumentov.

Čo je ofsetová tlač – skrátene ofset

Názov ofsetová tlač vznikol z anglického výrazu „off set“, čo v preklade znamená obťah. Vďaka svojej vysokej kvalite, rýchlosti a univerzálnosti sa označuje za kráľa tlačiarenských technológií.

Ofset je tlač z plochy, pretože tlačiace a netlačiace miesta sú prakticky v jednej výškovej úrovni. Ofset je nepriama tlač – z tlačovej formy (kovolistu/ tlačovej platne) sa farba prenáša najprv na gumený valec a až z neho sa prenáša na papier. Keďže farba sa prenáša dvakrát, obraz na tlačovej forme nie je voči tlači zrkadlovo prevrátený. Vďaka gumovému valcu a jeho schopnosti dokonale priľnúť aj k nerovnému povrchu je ofset schopný tlačiť veľmi jemné detaily. Samotný obraz a farby vznikajú optickou ilúziou využívajúcou nedokonalosť ľudského oka. Na základe farebnej sútlače štyroch základných ofsetových farieb: azúrovej (cyan), purpurovej (magenta), žltej (yellow) a čiernej (black), známejších pod skratkou CMYK a farbou papiera. Ofsetové farby sú transparentné, čo umožňuje veľmi pružné riadenie farebnosti. Každá farba sa samostatne nanáša na gumené valce z kovolistov v podobe tlačových rastrov, ktoré sú voči sebe natočené. Najpoužívanejšie natočenie ofsetových analógových rastrov je: C - 15°, M - 75°, Y - 0°, K - 45°. Problematika rastrov je však oveľa zložitejšia a v praxi sa používajú aj iné natočenia ako aj iné spôsoby rastrovania (náhodne generované body, tzv. stochastický raster) hlavne z dôvodu vzniku rušivých obrazov “moaré”. Problematika vzniku moaré však už bola dostatočne preskúmaná a vyriešená a súčasné ripovacie jednotky vedia automaticky natáčať rastre tak, aby jeho vznik maximálne eliminovali.

Veľkou výhodou ofsetu je možnosť tlačiť priame farby (pantone). Dizajnérom to umožňuje docieliť výnimočné výsledky, ktoré neraz výrazne dvíhajú estetickú uroveň tlačených materiálov. Rovnako sa dajú tlačiť metalické farby a rôzne druhy lakov.

Ofsetová tlač z pohľadu chemického

Z hľadiska chemického ofset využíva vzájomnú odpudivosť mastných tlačových farieb a upravenej vody, teda pracuje s rozdielnymi fyzikálno-chemickými vlastnoťami dvoch vedľa seba umiestnených povrchových vrstiev tlačovej platne. Jedna z vrstiev tlačovej platne je hydrofóbna – neprijíma vodu, ale prijíma farbu, čo znamená, že je tlačiaca. Farba je tiež hydrofóbna kvapalina, ktorá sa prakticky nemieša s vodou, alebo inou podobnou kapalinou, napríklad alkoholom. Druhá vrstva tlačovej platne je hydrofilná, čiže prijíma vodu a tým vytesňuje zo svojho povrchu farbu.

Technická príprava ofsetovej tlače

Technológia výroby tlačovej formy spočíva v narušení povrchu tlačovej platne laserovým vypalovaním celej plochy mimo rastrových bodov. Tento proces je pomenovaný anglickou zkratkou CTP (computer to plate), na prelome 2. a 3. tisícročia rýchlo nahradila fotografickú techniku výroby platní. Tlačová platňa následne prejde vývojkou (nie fotografickou), ktorá z budúcich netlačiacich plôch vyplaví laserom narušenú „tlačiacu“ hydrofóbnu vrstvu.

Tlačová platňa sa následne napne na napínací valec v tlačovom stroji. Ako sa valec otáča, v kontakte s ním roluje po ňom zhora jeden valec s farbou (jednou zo sútlačových farieb CMYK) a zároveň aj jeden s vodou. Zároveň sa valec obalený tlačovou platňou dotýka a roluje s pogumovaným prenášacím valcom, na ktorý sa prenáša farba z tlačovej platne. Tam sa z tlačovej platne prenáša farba (už bez vody), ktorú následne prenášací valec otlačí na papier. Aby mal papier s pogumovaným valcom dostatočný prítlak, je spodný valec pod papierom voči pogumovanému protitlakový. Prívod vody a farby do valcov je nutné precízne regulovať (počítač, tlačiar) - ak je vody, alebo farby málo, tlač sa kazí - lepí sa farba na tlačovej platni tam, kam nemá, alebo naopak, keď je vody veľa, tlačiace miesta tlačia slabo.

Kedy zvoliť ofset?

Prečo je ofset taký obľúbený a rozšírený? Pretože je z hľadiska kvality obrazu, farieb, času a ceny zrejme optimálnym riešením. Ofset sa niekedy označuje aj ako veľkonákladová tlač, pretože je vhodný na produkciu veľkého množstva výtlačkov. V poslednej dobe naberá na obľube digitálna tlač, avšak ofset má v tlačiarenskom priemysle svoje pevné miesto. O digitálnej technológii tlače, jej výhodách a nevýhodách sa môžete informovaťv našej sekcii digitálna tlač.