Close

Čo si vymyslíte,
to vytvoríme

Najvyššia forma výzvy

Tajomstvo úspechu tkvie v našom prístupe. Špeciálnym výzvam sa nevyhýbame, práve naopak, vyhľadávame ich. Pre našich odborníkov je to možnosť zúročiť svoje majstrovstvo a dlhoročné skúsenosti z jednotlivých polygrafických disciplín a pretaviť ich do nadštandardného výsledku.

Pre našich klientov to znamená, že ich kreativita prestáva byť obmedzená bežnými technickými možnosťami. Každodenný štandard vieme prekročiť a prakticky ľubovoľne môžeme kombinovať rôzne technológie.

Dávame tlači život

Nielen, že tlačíme na rôzne materiály, ale ich aj lakujeme, celoplošne či parciálne, v ploche, aj reliéfne.

Taktiež vytvárame reliéfy razbou, slepotlačou alebo v kombinácii s fóliami.

Chytíme sa každej príležitosti

Skicujeme, projektujeme, testujeme prototypy, kašírujeme, vysekávame, režeme oceľou aj laserom, ryhujeme, perforujeme, tvarujeme strojovo aj ručne, vystužujeme a vypĺňame vložkami papierovými, prírodnými aj plastovými a kompletujeme do funkčného tvaru.

Kvôli komfortnému používaniu aplikujeme špeciálne mechanizmy: závery, závesy, rúčky, trhacie rýchlootvárania. Po zabalení na požiadanie adresne distribuujeme.

Vymyslime spolu aj vaše obaly.
Napíšte nám.


Miloš Novák
CEO
mnovak@iiprint.sk

Veronika Paulová
obchodná manažérka
vpaulova@iiprint.sk
+421 903 735 151

kopplova paulova nova

Zuzanna Rimovská
obchodná manažérka
zrimovska@iiprint.sk
+421 903 796 036

Rimovska nova

Gabriela Lacková
obchodná manažérka
glackova@iiprint.at
+421 911 774 543

lackova nova

Beáta Köpplová
obchodná manažérka
bkopplova@iiprint.at
+421 918 863 875

kopplova paulova nova

Vita Kupča
obchodná manažérka
vkupca@iiprint.at
+421 948 021 356

kupca nova